datos de la subsección
Nivell d'identificació del sol·licitant: