Premi Betúlia de Poesia. Memorial Carme Guasch
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Les obres que aspiren al premi han de tenir una extensió mínima de 300 versos, o línies si és tracta de poemes en prosa.

El premi consisteix en una dotació en metàl·lic de 3.000 euros i l'edició de l'obra guanyadora a càrrec de Viena Edicions.

El jurat el formen: la regidora de l'Àrea de Cultura i Esports, Helena Bayo, com a presidenta; Enric Viladot en nom de Viena Edicions; Paco Fanés, poeta; Jordi Pujol Nadal, poeta; Yolanda Esteve, poeta; Àngels Gregori, poeta, i un tècnic municipal que actua com a secretari sense vot.

Qui ho pot sol·licitar:

Es poden presentar als premis literaris Ciutat de Badalona escriptors majors d'edat, amb obres originals i inèdites, escrites en català i que no hagin estat premiades en altres convocatòries.

Terminis de presentació:

El termini de presentació d'originals queda obert des de la data de publicació d'aquestes bases fins al 6 de març de 2020.

Termini de resolució:

La resolució del jurat, atorgant o declarant desert el premi, es farà saber durant el mes de juny de 2020.

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Recursos:

La resolució del jurat és inapel·lable, És competència del jurat interpretar i resoldre qualsevol dubte que pogués aparèixer sobre aquestes bases

Normativa bàsica:

L'Ajuntament de Badalona, mitjançant l'Àmbit d'Educació i Impuls de Ciutat, organitza els premis literaris en col·laboració amb l'entitat Festa Nacional dels Països Catalans i amb l'associació Amics del Teatre Zorrilla.

BASES GENERALS

1. Es poden presentar als premis literaris Ciutat de Badalona escriptors majors d'edat, amb obres originals i inèdites, escrites en català i que no hagin estat premiades en altres convocatòries. Resten exclosos els escriptors que hagin obtingut el mateix premi en edicions anteriors.

2. Si en el transcurs del procés selectiu alguna de les obres presentades fos mereixedora d'un altre premi literari, la persona autora haurà de comunicar-ho a l'Ajuntament i quedarà fora de concurs. A banda d'aquest cas concret, els autors es comprometen a no retirar l'obra del concurs.

3. Les obres s'han de presentar en format pdf, mida DIN A4, pàgines numerades correctament, text redactat a doble espai i amb cos de lletra 12 (Arial o similar).

4. Els originals s'han de presentar exclusivament en format electrònic mitjançant la sol·licitud corresponent en la seu electrònica de l'Ajuntament de Badalona, ajuntament.badalona.cat, en l'apartat catàleg de tràmits. En la sol·licitud cal fer constar el premi al qual s'opta i el nom i cognoms de la persona autora i el telèfon de contacte.

5. Els documents que cal adjuntar a la sol·licitud (en format pdf) són:

a) L'original de l'obra que concursa amb el nom de l'obra i el premi al qual es presenta, ben visibles a la portada, i sense el nom de l'autor

b) Manifestació expressa de l'autoria i del caràcter original i inèdit de l'obra que es presenta, i que la mateixa està lliure de càrregues o limitacions als drets d'explotació.

6.- El termini de presentació d'originals queda obert des de la data de publicació d'aquestes bases fins al 6 de març de 2020.

7. La resolució del jurat —atorgant o declarant desert el premi¿ és inapel·lable i es farà saber durant el mes de juny de 2020. És competència del jurat interpretar i resoldre qualsevol dubte que pogués aparèixer sobre aquestes bases.

8, Els premis són indivisibles i estan sotmesos a la legislació fiscal vigent

9. Els treballs no premiats seran destruïts una vegada finalitzat el concurs

10, La presentació dels originals suposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases i el compromís dels guanyadors d'assistir a l'acte de lliurament dels premis i a la presentació dels llibres.

Consulteu les bases completes a www.badalona.cat

Informació addicional:

Més informació

T. 93 483 26 00
www.badalona.cat

Espai Betúlia
T. 93 464 62 55
www.espaibetulia.cat

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.): FormulariManifestació expressa de l'autoria
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid
Documents a Presentar:
Documentació a aportar
- L’original de l’obra que concursa amb el nom de l’obra i el premi al qual es presenta, ben visibles a la portada, i sense el nom de l’autor
- Manifestació expressa de l’autoria i del caràcter original i inèdit de l’obra que es presenta, i que la mateixa està lliure de càrregues o limitacions als drets d’explotació