Inscripció a la borsa de treball de l'Ajuntament de Badalona
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Inscripció com a candidat a la bossa de treball de l'Ajuntament de Badalona

Qui ho pot sol·licitar:

Personas mayores de edad

Terminis de presentació:

Tot l'any

Òrgan gestor:

Departament de Recursos Humans

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Pagament de taxes:

No s'aplican taxes per a la inscripció a la bossa

Informació addicional:

La persona candidata no ha d'aportar cap documentació per a la inscripció. 

La documentació que acredita estar en possessió de la titulació requerida, així com la que es determini segons el lloc de treball s'haurà d'aportar quan sigui requerida durant el procés de selecció.

En el cas que no s'acrediti formalment, la persona candidata serà baixa de forma immediata de la borsa de treball.

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Substancial:
Amb sistema Vàlid