Renúncia d'un dret funerari
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Aquest tràmit permet renunciar a una concessió de dret funerari d'aquelles sepultures que no continguin cadàvers o restes, o bé aquelles en les que faci més de dos anys que no s'hi hagin produït inhumacions, a petició de la persona titular del dret i a favor de l'Ajuntament

Qui ho pot sol·licitar:

El titular d'un dret funerari o be aquella persona que ostenti un poder designat pel titular

Terminis de presentació:

Durant tot l'any

Òrgan gestor:

 Departament Gestió de Serveis

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Pagament de taxes:

Gratuït.

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.): Sol·licitud
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació a aportar
- Sol·licitud
- Títol del Dret de Funerari
- Certificat de defunció si s'escau
- DNI del titular