Inhumació i exhumació de cendres
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Sol·licitud d'exhumació o inhumación de cendres

Qui ho pot sol·licitar:

La persona titular del dret funerari 

Terminis de presentació:

Tot l'any

Òrgan gestor:

Departament de Gestió de Serveis

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Normativa bàsica:

- Reglament de cementiris (BOP 14/01/02).
- Decret 297/1997, de 25 de novembre pel qual s'aprova el Reglament de policia sanitària i mortuòria (DOGC núm.2528).
- Ordenança fiscal núm.7.
- Reglament municipal de Serveis Funeraris.

Pagament de taxes:

L'establert per l'Ordenança fiscal núm.7

Informació addicional:

Aban demanar Cita prèvia a la unitat administrativa de Cementiris

Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.): Sol·licitud
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació que cal aportar
- Sol·licitud
- Títol del dret funerari
- Certificat d’incineració
- DNI del titular o dipositari si el titular és difunt