Alta o modificació de dades bancàries per a pagaments realitzats per transferència
Tornar

datos de la subsección
Descripció: Tingueu en compte que només són vàlids els certificats emesos per les entitats bancàries.
Finalitat:

Alta o modificació de dades bancàries per a tercers que hagin de cobrar de l'Ajuntament (proveïdors, beneficiaris de subvencions, etc).

Qui ho pot sol·licitar: Qualsevol personal física o jurídica que tingui que rebre un pagament de l'Ajuntament.
Les persones que actuen en representació d'un altra, ja sigui física o jurídica, poden acreditar-ne la representació telemàticament mitjançant el registre d'apoderaments de representació.
Accedir al registre d'apoderaments des d'aquest enllaç
Presentació:

Presencialment, al Servei d’Atenció a la Ciutadania

Tramitació electrònica, mitjançant el formulari electrònic disponible en aquesta mateixa pàgina.

D'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que estableix l'article 10.3 de l'Ordenança d'Administració Electrònica, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Òrgan gestor:

Departament de Tresoreria

Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Informació addicional: És obligatori presentar el certificat emès per l'entitat bancària amb les dades bancàries.
Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Sol·licitud (F0001)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació a aportar
- Sol·licitud (Formulari F0001)
- Certificat emès per l'entitat bancària