Connect'ART. Fira de joves creadors i creadores de Badalona
Tornar

datos de la subsección
Finalitat: Inscripció a la Fira de joves creadors i creadores de Badalona. Connect'Art
Qui ho pot sol·licitar: Poden participar totes les persones joves residents a Catalunya amb habilitats artístiques i/o artesanes i que tinguin entre 14 i 35 anys. S’hi poden inscriure, a títol individual o juntament amb un col·lectiu o grup d’artistes, totes aquelles persones amb un perfil que integri capacitat creativa, inquietud i motivació per innovar i transformar l’entorn
Terminis de presentació: Abans de la data establerta en la convocatòria de la Fira
Pendent propera convocatòria.
Presentació: Per poder participar en aquesta fira, cal enviar un correu electrònic a firajovescreadorsbdn@gmail.com  i adjuntar-hi les dades següents:
Nom i cognoms, DNI/NIE, edat, telèfon de contacte, municipi de residència, disciplina artística i descripció de l’obra que s’exposarà, web i/o xarxes socials i tres fotografies (una amb una mostra dels materials utilitzats, una altra que mostri el procés de creació i la tercera, amb la mostra final de l’obra).
Òrgan gestor: Servei de Joventut
Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Informació addicional: SELECCIÓ DELS I DE LES ARTISTES PARTICIPANTS
En cas que el nombre de sol·licituds superi l’espai previst, l’organització es reserva el dret de seleccionar les obres en funció de:
a. La residència del/de la jove, ja que es prioritzarà que sigui de Badalona.
b. L’originalitat i creativitat de l’obra i dels materials emprats.
c. La qualitat artística de les obres.
d. L’adaptació de les obres exposades als diversos espais indicats perquè s’hi ubiquin.
e. El cenyiment dels projectes a les bases de participació.
- L’organització vetllarà sempre perquè hi hagi un equilibri entre totes les modalitats artístiques.
- L’organització podrà adaptar l’espai destinat a cadascuna de les intervencions, segons com s’hi adeqüin.
- Un cop finalitzat el termini d’inscripció, l’organització es posarà en contacte amb els i les participants, tant si han estat seleccionats/des com si no ho han estat.
Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Inscripció (F0151)

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documents a presentar:
Documentació aportada
- Sol·licitud (model F0151)
- Autorització representació