Noces d'or
Tornar

datos de la subsección
Finalitat: Participar en la celebració dels 50 anys de convivència a l’acte de NOCES D’OR
Qui ho pot sol·licitar: Parelles que resideixen en el municipi i que celebren els 50 anys de convivència l’any en curs i que ho puguin acreditar
Terminis de presentació: Les dates variaran cada any, tant per a realitzar la inscripció de les parelles, com per recollir les invitacions a l’acte.
Les dates s’informaran a través de: nota de premsa, cartells que s’ubicaran a les OMD ( Oficines Municipals de Districte ) i altres serveis d’atenció ( àrees de salut d’atenció primària, biblioteques, centres cívics, casals de gent gran ... ) , pàgina web municipal
Presentació: Presencialment, o bé sense cita prèvia a l’edifici municipal d’ El Viver ( taules habilitades per NOCES D’OR a la planta baixa ), o bé amb cita prèvia a les Oficines Municipals de Districte distribuïdes pel territori.
Òrgan gestor: Departament de Gent Gran i Envelliment Actiu
Efecte del silenci administratiu: No procedeix
Pagament de taxes: Gratuït
Documentació relacionada (Per emplenar el formulari abans l'ha de guardar en el seu ordinador amb la funció "Desa l'enllaç com a " que s'activarà amb el botó dret del seu ratolí.):
Inscripció a les Noces d'Or (DPP (CAT)

Inscripción a las Bodas de Oro (F0150) (ES)

Documents a presentar:
Per a la inscripció
- Còpia del DNI de cada membre de la parella
- Llibre de Família o document acreditatiu dels 50 anys de convivència
Per a la recollida de les invitacions
- Resguard per recollir la invitació lliurat en el moment de la inscripció
- En cas de no poder recollir personalment la invitació, la persona autoritzada haurà de presentar la fotocòpia del DNI de la persona que autoritza.