Accés electrònic al teu Ajuntament amb plenes garanties

La Seu electrònica de l'Ajuntament és una adreça electrònica disponible per als ciutadans i les ciutadanes, a través de xarxes de telecomunicacions, mitjançant la qual l'Ajuntament de Badalona difon informació i presta serveis.

L'Ajuntament en té la titularitat i això comporta tenir-ne la responsabilitat pel que fa a la integritat, la veracitat i l'actualització de la informació i els serveis.